O společnosti

About us

Spolu s odborníky na zdravotnictví přinášíme pacientům nové možnosti léčby.

Together with healthcare professionals we bring to patients new medical treatment.

Vítejte

Welcome

Společnost INOVA SURGICAL s.r.o. působí na trhu zdravotnických prostředků v České republice od svého založení v roce 2010. Naše společnost se zaměřuje na distribuci speciálního zdravotnického materiálu zejména v následujících oborech: kardiochirurgii, hrudní a cévní chirurgii, intervenční radiologii, urologii a chirurgii.

INOVA SURGICAL distribution company has been present on Czech medical device market since its establishment in 2010. Our company focuses on medical device distribution mainly in the fields of cardiac surgery, thoracic and vascular surgery, interventional radiology, urology and general surgery.

Spolupráce

Cooperation

Naše společnost působí jako dodavatel renomovaných světových výrobců v následujících klinických oborech.

Our company concentrates as a supplier of reputable worldwide producers in the following clinical sectors.

Spolupráce

Cooperation

Kardiochirurgie, hrudní a cévní chirurgie

Cardiac surgery, thoracic and vascular surgery

Mikrochirurgické nástroje

VATS nástroje

Cévní protézy

Microsurgical instruments

VATS instruments

Vascular grafts

Intervenční radiologie

Interventional radiology

Periferní balonexpandibilní stentgrafty

Balloon-expandable peripheral stentgrafts

Urologie, obecná chirurgie a další obory

Urology, general surgery and other specializations

Laparoskopické aplikátory titanových klipů

Jednorázové laparoskopické nástroje

Resterilizovatelné laparoskopické nástroje

Laparoscopic titan clip applicators

Disposable laparoscopic instruments

Re-sterilizable laparoscopic instruments

Kontaktujte nás

Contact us

Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se našeho spektra produktů a služeb. Neváhejte se na nás obrátit.

We are prepared to answer any of your questions about our products and services. Do not hesitate to contact us.

Kontakt

Contact